رییس جمهور افغانستان با دیپلومات پاکستانی دیدار کرد

رییس جمهور افغانستان با دیپلومات پاکستانی دیدار کرد

رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از پاکستان خواست، بر ضد تروریزم در قلمرو خود، تحت نظارت کشور سوم قدامات کند.   رئیس جمهور غنی روز گذشته در جریان ملاقات با تهمنیه جنجوا معاون وزیر خارجه پاکستان این سخن را به میان...