افغانستان دوباره سرزمین القاعده خواهد شد؟

افغانستان دوباره سرزمین القاعده خواهد شد؟

ریچارد کیمپ، فرمانده پیشین ارتش بریتانیا در کشور گفته که بازگشت و قدرت گرفتن دوبارۀ شبکه‌ القاعده در افغانستان، برای آمریکا و بریتانیا، خجالت‌آور است. او روز گذشته به رسانه‌ها گفت که خروج نیروهای بین‌المللی از...