افغانستان خطرناک‌ترین کشور برای دختران زیرسن

افغانستان خطرناک‌ترین کشور برای دختران زیرسن

یافته‌های یک گزارش تازه صندوق جمعیت ملل متحد نشان می‌دهد که ۵۷ فیصد از دختران در افغانستان زیر سن ۱۹ سالگی ازدواج می‌کنند. بر اساس این گزارش، ازدواج زیر سن ۱۹ سال، شامل ۴۰ فیصد از دختران بین سنین ۱۰ تا ۱۳ سالگی، ۳۲ فیصد...