افغانستان در بین کشورهای جهان رتبه چهارم را در فساد اداری گرفت

افغانستان در بین کشورهای جهان رتبه چهارم را در فساد اداری گرفت

سازمان شفافیت بین المللی نظارت از فساد اداری می‌گوید که افغانستان از جمله کشورهایی به شمار می‌رود که بیشترین فساد اداری را در خود دارد.   این سازمان که در برلین موقعیت دارد گفت که افغانستان به حیث یکی از فاسد‌ترین...