افغانستان تیم کریکت ایرلند را شکست داد

افغانستان تیم کریکت ایرلند را شکست داد

تیم ملی کریکت افغانستان در دومین رقابت یک روزۀ ۵۰ اووره با تیم ایرلند، توانست به تفاوت ۳۹ دوش پیروز شود. آبی پوشان افغان نخست به میدان رفتند و در ۴۹.۲ اورر تعیین شده، با از دست دادن تمام بازیکنان خود، به کسب ۲۵۰ دوش موفق...