افغانستان همچنان جز کشورهای عمده تولید کننده تریاک در جهان

افغانستان همچنان جز کشورهای عمده تولید کننده تریاک در جهان

اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل‌متحد از افزایش کشت کوکنار در افغانستان خبر می‌دهد.   این اداره در یک گزارش که روز چهار شنبه نشر شده گفته که در سال ۲۰۱۷ میلادی در ۳۲۸ هزار هکتار زمین در افغانستان مواد مخدر...