افغانستان تا ماه آینده به دریای خزر و اروپا متصل می شود

افغانستان تا ماه آینده به دریای خزر و اروپا متصل می شود

سخنگوی وزارت تجارت از اتصال افغانستان به دریای خزر و اروپا تا پایان ماه آینده میلادی خبر داد. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت کشور اعلام کرد افغانستان تا پایان ماه نوامبر سال جاری از طریق راه تاریخی “لاجورد” به دریای...