نگرانی‌ها از مسدود ماندن بازارهای مشترک افغانستان-تاجیکستان

نگرانی‌ها از مسدود ماندن بازارهای مشترک افغانستان-تاجیکستان

افزایش ناامنی‌ها و توسعه جغرافیای جنگی طالبان، برگزاری بازارهای کوچک مرزی میان دو کشور را با دشواری روبه‌رو ساخته است.   این بازارهای کوچک، بخش بزرگی از نیازمندی‌های مناطق مرزی بدخشان را برآورده می‌سازند. مسؤولان...