“افغانستان بیشترین قربانی ماین را دارد”

“افغانستان بیشترین قربانی ماین را دارد”

اداره بین‌المللی مبارزه با ماین، در تازه ترین گزارش خود تایید کرده است که افغانستان نسبت به سایر کشورهای جهان بیشترین قربانی ماین را دارد. در این گزارش آمده‌است که در سال ۲۰۱۵ میلادی دستکم ۱۳۱۰ تن در نتیجه انفجار ماین...