افغانستان از پروژه”کاساهزار” کناره‌گیری کرد

افغانستان از پروژه”کاساهزار” کناره‌گیری کرد

روزنامه "اکسپرس تریبون" پاکستان اعلام کرد که افغانستان از سهم ۳۰۰ مگاواتی برق وارداتی کشور تاجیکستان موسوم به پروژه‌ "کاسا ۱۰۰۰" صرف‌نظر کرده است. "روزنامه اکسپرس تریبون" به نقل از "خواجه محمد آصف"، وزیر نیروی پاکستان،...