افغانستان از سیستم کارگو برای تجارت استفاده می‌کند

افغانستان از سیستم کارگو برای تجارت استفاده می‌کند

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است در جلسه دیروز شورای اقتصادی کشور در مورد بکارگیری سیستم "کارگو" برای انتقال کالاها و اموال صادراتی به خارج کشور، صحبت شده است. ریاست جمهوری در اعلامیه‌ی که منتشرکرده گفته است که سیستم...