افغانستان آمریکا را شکست داد

افغانستان آمریکا را شکست داد

سیربهادرزاده قهرمان فری فایت کشور با پیروزی در برابر حریف قدرتمند امریکایی‌اش بار دیگر افتخار آفرید. آقای بهادر زاده توانست در راند سوم با ضرباتی سنگین حریفش را ناک اوت کند و نوزدهمین پیروزی‌اش را در دنیای حرفه‌ای به...