افغانستان، چین، پاکستان و تاجیکستان، علیه تروریسم متحد شدند

افغانستان، چین، پاکستان و تاجیکستان، علیه تروریسم متحد شدند

به تازگی نمایندگان کشورهای افغانستان، چین، پاکستان و تاجیکستان، توافق‌نامه گروه چهارجانبه "ضد تروریستی" را در شهر ارومچی چین به امضا رسانده‌اند. وب‌سایت تاند نوشته است که در امضای توافق‌نامه‌ گروه چهارجانبه "ضد...