افغانستان، هند و پاکستان مثلثی پرماجرا

افغانستان، هند و پاکستان مثلثی پرماجرا

محمد شفیق همدم مشاور ارشد سابق سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در افغانستان به این باور است که این کشور به میدان جنگ نیابتی دو قدرت هسته‌ای منطقه یعنی هند و پاکستان تبدیل‌شده است. همدم در این مطلب به نقش کشورهای منطقه در...