افغانستان، خواهان خرید هواپیما از روسیه شد

افغانستان، خواهان خرید هواپیما از روسیه شد

سفیر روسیه در کابل گفت: «افغانستان خواهان خرید تجهیزات هوایی ازجمله هواپیما از روسیه شده است». به گزارش خبرگزاری "اطلس"، "الکساندر مانتیسکی" سفیر روسیه در افغانستان گفته است، "حکمت خلیل کرزی" معاون سیاسی وزارت خارجۀ...