افشای چهره های مشهور جهان فوتبال به فرارمالیاتی

افشای چهره های مشهور جهان فوتبال به فرارمالیاتی

گروهی از رسانه های اروپایی با انتشار گزارش هایی، ادعا کردند که چهره های سرشناس دنیای فوتبال از جمله کریس رونالدو، خوزه مورینیو و مسعوت اوزیل، مرتکب تخلف مالیاتی گسترده شده اند. کریستیانو رونالدو که امسال به عنوان...