افشای اسناد پانامه یی، استقبال‌ها و انتقادات

افشای اسناد پانامه یی، استقبال‌ها و انتقادات

یازده میلیون سندی که در آن ده‌ها مقام دولتی و غیردولتی چندین کشور جهان، برای فرار از مالیات متهم به پول‌شویی شده‌اند، واکنش‌های تندی از خود نشان داده‌اند. روسیه این اسناد را میان‌تهی دانسته است. پسکوف گفته است،...