افشای اسناد حمایت پاکستان از گروه حقانی از سوی رییس پیشین امنیت ملی

افشای اسناد حمایت پاکستان از گروه حقانی از سوی رییس پیشین امنیت ملی

رحمت‌الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی کشور در یک مقاله از حمایت پاکستان از گروه حقانی پرده برداشت. آقای نبیل در این مقاله گفته است که پاکستان از شبکه حقانی به‌صورت سیستماتیک حمایت می‌کند و اسناد منتشرشده حاکی از آن است...