افشاگری فرهاد مجیدی در مورد نهادهای امنیتی هرات

افشاگری فرهاد مجیدی در مورد نهادهای امنیتی هرات

احمد فرهاد مجیدی نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان می‌گوید به اسنادی دست‌یافته است که نشان می‌دهد رهبری قول اردوی ۲۰۷ ظفر و ریاست امنیت ملی هرات به مخالفان حکومت در ولسوالی‌های پشتون زرغون و شیندند کمک تسلیحاتی...