افسردگی کودکان چه نشانه‌هایی دارد؟

افسردگی کودکان چه نشانه‌هایی دارد؟

در هر سنی شروع شود. ممکن است فرزندتان نتواند با کلمات، افسردگیش را توضیح دهد. در اینجا شمایید که باید حواستان به برخی علائم باشد. در ادامه می خواهم این نشانه ها را برایتان توضیح دهم. افسردگی کودکان تمرکز را سخت می کند...