افزایش کافی‌شاپ‌ها در هرات و بی‌خیالی مسئولان

افزایش کافی‌شاپ‌ها در هرات و بی‌خیالی مسئولان

این روزها یکی از مکان‌هایی که در سطح شهر هرات بسیار پر رفت‌وآمد است کافی شاپ‌هایی هستند که در این اواخر تعداد آن‌ها زیاد شده است. بنا بر آماری که مسئولان ریاست اتحادیه پیشه‌وران هرات ارائه کرده‌اند تاکنون بیش از ۱۵۰...