افزایش بی سابقه بهایی یک دالر امریکایی در برابر پول افغانی در بازار هرات

افزایش بی سابقه بهایی یک دالر امریکایی در برابر پول افغانی در بازار هرات

  بهای یک دالر امریکایی  در بازار امروز هرات به بیش از ۷۷ افغانی رسید   نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی امروز در بازار هرات به گونه چشم گیری افزایش یافته است. بهاوالدین رحیمی، رییس اتحادیه صرافان هرات با بیان...