افزایش هزینه ۲۰۰ میلیاردی پاکسازی نیروگاه فوکوشیما

افزایش هزینه ۲۰۰ میلیاردی پاکسازی نیروگاه فوکوشیما

پیش‌بینی می‌شد که پس از سونامی ۲۰۱۱ هزینه پاکسازی نیروگاه اتمی فوکوشیما در جاپان بالا خواهد بود اما اکنون با محاسبات تازه آشکار شده که این هزینه بسیار بالاتر از آنی است که فکر می‌شد. بر اساس محاسبات جدید هزینه پاکسازی...