افزایش نژادپرستی بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

افزایش نژادپرستی بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

روزنامه انگلیسی "تایمز" گزارش داده است که بعد از همه پرسی یک هفته پیش در بریتانیا، پولیس ۳۳۱ مورد جرم را ثبت کرده است که انگیزه "نژاد پرستانه" داشته اند. مخالفان اتحادیه اروپا در بریتانیا پیش از همه پرسی شعار می دادند که...