نگرانی سازمان ملل از افزایش دامنه ناامنی‌ها در بهار پیشرو در افغانستان

نگرانی سازمان ملل از افزایش دامنه ناامنی‌ها در بهار پیشرو در افغانستان

سازمان ملل متحد از افزایش دامنه ناامنی‌ها در بهار پیشرو در افغانستان ابراز نگرانی می‌نماید. تادامچی یاماموتو، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان در شورای امینت این سازمان گفته است: " احتمال این بسیار است که...