افزایش آمار مهاجرین اخراجی و عودت کننده به هرات

افزایش آمار مهاجرین اخراجی و عودت کننده به هرات

مسئولان اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات از افزایش آمار مهاجرین اخراجی و عودت کننده از ایران به کشور خبر می‌دهند. احمدجاوید نادم، رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات گفته که شمار مهاجرین اخراجی و عودت کننده به این...