افزایش روند مهاجرت از نیمروز به خارج از کشور

افزایش روند مهاجرت از نیمروز به خارج از کشور

مهاجرت‌ها دامن‌گیر ساکنان نیمروز شده و روزانه صد‌ها نفر به علت فقر اقتصادی و نبود امنیت از مرزهای این ولایت خارج شده و به کشورهای همسایه پناه می‌برند.   ساکنان نیمروز می‌گویند که روز به روز فقر اقتصادی افزایش یافته...