افزایش پنج درصدی معاش پولیس در سال مالی جدید

افزایش پنج درصدی معاش پولیس در سال مالی جدید

مسئولان در وزارت امور داخله افغانستان از افزایش پنج درصدی معاش پولیس در سال مالی جدید خبر می‌دهند.   ویس‌احمد برمک وزیر امور داخله‌ افغانستان می‌گوید که در تفاهم با نهادهای کمک کننده جهانی، معاشات پولیس پنج درصد...