افزایش قیمت مواد اولیه در فراه به‌خاطر مسدود بودن مزر ایران

افزایش قیمت مواد اولیه در فراه به‌خاطر مسدود بودن مزر ایران

مسئولان در اتاق‌های تجارت و صنایع فراه، از افزایش قیمت مواد اولیه به خاطر مسدود بودن مرز ایران با افغانستان ابراز نگرانی می‌نمایند. عسکر فراهی، رییس اتاق‌های تجارت و صنایع فراه به تلویزیون چکاد گفته است که به دلیل...