تظاهرات در مکزیک در اعتراض به افزایش قیمت تیل

تظاهرات در مکزیک در اعتراض به افزایش قیمت تیل

صدها نفر از معترضان خشمگین در مکزیک در اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت تیل به خیابان‌های پایتخت آمدند. این تظاهرات در روز سال نوی میلادی در خیابانهای شهر مکزیکو سیتی برپا شد. دولت اعلام کرده است که افزایش قیمت تیل بخشی از...