افزایش سه برابری درآمدهای بندر حیرتان در سال جاری

افزایش سه برابری درآمدهای بندر حیرتان در سال جاری

مسئولان بندر تجارتی حیرتان در مزار شریف می‌گویند درآمد این بندر نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. محمد عظیم عظیمی، رییس بخش مواد نفتی بندر حیرتان در این رابطه گفت: "درآمد این بندر در چهار ماه سپری شده از سال جاری در...