افزایش ۴۰۰ تا ۴۵۰ سرباز انگلیسی به افغانستان پیشنهاد شد

افزایش ۴۰۰ تا ۴۵۰ سرباز انگلیسی به افغانستان پیشنهاد شد

براساس شماری از رسانه های انگلیسی، «گوین ویلیامسون» وزیر دفاع انگلیس به نخست وزیر این کشور پیشنهاد افزایش تعداد سربازان انگلیسی در افغانستان را داده است.   ویلیامسون گفت که در حال حاضر ۶۰۰ سرباز انگلیسی به حمایت...