افزایش ۱۰ درصدی خشونت علیه زنان در بلخ

افزایش ۱۰ درصدی خشونت علیه زنان در بلخ

مسئولان در نهادهای مدافع حقوق زنان در بلخ می‌گویند که افزایش خشونت علیه زنان این ولایت افزایش یافته و سبب نگرانی آنان شده است.   شماری از مسئولان شبکه زنان افغان می‌گویند که معافیت از مجازات سبب بلند رفتن آمار خشونت...