افزایش ۶۸ درصدی خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان

افزایش ۶۸ درصدی خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان

طی سال ۲۰۱۷ آمار خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ۶۸ درصد افزایش یافته است.   مسئولان در کمیته مصئونیت خبرنگاران حوزه غرب افغانستان آمار خشونت علیه خبرنگاران را نگران کننده می‌دانند. همایون نظری مسئول این کمیته،...