افزایش ۳۶ درصدی خشنونت علیه خبرنگاران در شش ماه گذشته

افزایش ۳۶ درصدی خشنونت علیه خبرنگاران در شش ماه گذشته

افزایش ۳۶ درصدی خشنونت علیه خبرنگاران در شش ماه گذشته   کمیته مصئونیت خبرنگاران افغانستان طی گزارشی اعلام کردکه در شش ماه گذشته ۷۲ مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. نجیب الله شریفی، رییس کمیته مصئونیت...