افزایش ۲۰ درصدی دسترسی به خدمات اولیه صحی در افغانستان

افزایش ۲۰ درصدی دسترسی به خدمات اولیه صحی در افغانستان

مسئولان در وزارت صحت عامه افغانستان می‌گویند که نزدیک به ۸۰ درصد شهروندان به خدمات اولیه صحی دسترسی دارند.   فیروز الدین فیروز وزیر این وزارت به رسانه‌ها گفته که این آمار در دو سال قبل به ۶۰ درصد می‌رسید. وزیر صحت...