افزایش جمعیت دنیا ونگرانی‌های جهانی

افزایش جمعیت دنیا ونگرانی‌های جهانی

«بنیاد جمعیت جهان» مستقر در آلمان اعلام کرد که جمعیت جهان همچنان افزایش می‌یابد و در حال حاضر هفت میلیارد و ۴۴۰ میلیون نفر بر روی کره زمین به‌سر‌می‌برند. «بنیاد جمعیت جهان» در گزارشی که به تازه‌گی منتشر کرده، ضمن...