افزایش ۴۳ درصدی تولید مواد مخدر در افغانستان

افزایش ۴۳ درصدی تولید مواد مخدر در افغانستان

سربازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار می‌گوید در سال ۲۰۱۶ کشت مواد مخدر ۴۳ درصد در افغانستان افزایش یافته است. در گزارش این نهاد نگاشته شده است که روند نابود سازی کشتزارهای کوکنار به گونه چشم‌گیری نسبت...