کمبود آب باعث کاهش تولید برق در بند سلما

کمبود آب باعث کاهش تولید برق در بند سلما

رییس حوزه دریایی هریرود مرغاب می‌گوید که هم اکنون بند سلما می‌تواند ۱۴ مگاوات برق را تولید و وارد برق شهری کند. "نور احمد بارز" رییس این اداره گفته که هم اکنون به دلیل کمبود آب، فقط یکی از توربین‌های بند سلما برق تولید...