افزایش تلفات افراد غیر نظامی در گزارش تازه یوناما

افزایش تلفات افراد غیر نظامی در گزارش تازه یوناما

یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که در شش ماه اول سال جاری میلادی بیش از یک هزار و شش صد فرد غیر نظامی کشته و بیش از سه هزار و پنجصد فرد غیر نظامی دیگر زخمی شده‌اند. به گفته یونوما تلفات افراد غیر...