نگرانی فعالان مدنی از افزایش ترورها در هرات

نگرانی فعالان مدنی از افزایش ترورها در هرات

شورای مشورتی و فعالان مدنی هرات، از افزایش ترورها در این شهر سخت ابراز نگرانی می‌کنند. این فعالان از نهادهای امنیتی می‌خواهند که بی‌درنگ در راستای مهار ترورها در داخل شهر اقدام نمایند. از سویی هم، برخی از این فعالان،...