افزایش ترس اروپائیان از اعمال تروریستی

افزایش ترس اروپائیان از اعمال تروریستی

پولیس بریتانیا گفته، شئ مشکوکی که روز گذشته در ورزشگاه "اولترافورد" منچستر کشف شد بمب نبوده است . به گفته پولیس این شئ یک دستگاه انفجاری آموزشی بوده که بعداز تمرین یک شرکت امنیتی خصوصی جامانده بود و توسط یک انفجار...