افزایش دو میلیونی آمار بیکاران در افغانستان طی پنج سال آینده

افزایش دو میلیونی آمار بیکاران در افغانستان طی پنج سال آینده

مسئولان در وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می‌گویند که تا پنج سال آینده، امکان دارد آمار بیکاری به چهار میلیون تن افزایش یابد.   فیض الله ذکی وزیر این وزارت در نشست بررسی طرح پنج ساله اشتغال‌زایی گفت که در حال حاضر...