افزایش ۷ درصد بودجه نظامی غول اقتصادی جهان

افزایش ۷ درصد بودجه نظامی غول اقتصادی جهان

مقام‌های چینی گفته‌اند که بودجه نظامی سالانه این کشور، ۷ درصد افزایش یافته است. فو یینگ، سخنگوی کنگره ملی خلق چین گفته است که چین خواهان حل مسالمت آمیز اختلاف‌های ارضی با همسایگان از طریق گفت و گو و رایزنی است اما در عین...