افزایش شعبات بانکی در فرماندهی امنیه هرات

افزایش شعبات بانکی در فرماندهی امنیه هرات

دو شعبه از ‌کابل‌بانک به‌خاطر کاهش تهدیدات امنیتی در برابر نیروهای پولیس و ایجاد سهولت برای سربازان و افسران، در داخل فرماندهی امنیه ولایت هرات گشایش یافت.   نورخان نیکزاد سرپرست دفتر مطبوعاتی فرماندهی امنیه ولایت...