از افزایش ناامنی‌ها تا استعفای والی فراه

از افزایش ناامنی‌ها تا استعفای والی فراه

محمد عارف شاه ‌جهان والی فراه از مقام ‌اش منحیث والی این ولایت به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی و ناامنی‌ها استعفا داده است.   فرید بختور رئیس شورای ولایتی فراه به تلویزیون چکاد می‌گوید که وی بخاطر عملی نشدن تعهدات اش...