افزایش۴۲ درصدی جرائم خشونت آمیز علیه پناهجویان در آلمان

افزایش۴۲ درصدی جرائم خشونت آمیز علیه پناهجویان در آلمان

درجریان بحران مهاجرت و افزایش ورود پناهجویان به آلمان، تعداد جرائم خشونت آمیز راستگرایان علیه پناهجویان و مهاجران ۴۲ درصد در سراسر آلمان افزایش یافته است. رسانه‌های بریتانیایی اعلام کرده اند و در حالی که فقط سه سال از...