افزایش ۶۰ درصدی امراض فصلی در سرپل

افزایش ۶۰ درصدی امراض فصلی در سرپل

مسوولان در بیمارستان ۱۰۰ بستر ولایتی سرپل از افزایش ۶۰ درصدی امراض فصلی در کودکان این ولایت خبر میدهند.   محمد رستم رجبی رئیس بیمارستان ۱۰۰ بستر ولایتی سرپل علت شیوع این امراض را آلوده بودن هوا، خشک‌سالی، کمبود غذای...