افزایش خشونت‌ها علیه زنان در هلمند

افزایش خشونت‌ها علیه زنان در هلمند

واقعات خشونت علیه زنان در ولایت هلمند، روبه افزایش است و در عرصه‌هاى مختلف از حقوق آن‌ها چشم‌پوشى صورت شده‌است. فاطمه عابدى مسئول بخش زنان کمېسیون مستقل حقوق بشر هلمند، در گزارشی گفت که از آغاز سال جارى تاکنون ٢٨واقعۀ...