افردمسلح غیرمسئول، دردسربزرگ حکومت درغور

افردمسلح غیرمسئول، دردسربزرگ حکومت درغور

افراد مسلح غیر مسئول بعد از طالبان مسلح، دومین چالش امنیتی در ولایت غور به حساب می آیند. محمد ناصر خاضع والی غور در تماس تلفنی به تلویزیون چکاد گفت:" افراد مسلح غیر مسئول که تعدادشان به ۳ هزار نفر می رسد تبدیل به سدی در...